Ny investering klimatsäkrar kustområden i Danmark

Udviklingsplan Dragør final

Ny investering klimatsäkrar kustområden i Danmark

27 juni 2022

Stigande havsnivåer och stormar har stor påverkan på våra kuster och klimatförändringarna har accelererat detta hot. Realdania, en privat förening i Danmark med fokus på att förbättra den fysiska livsmiljön, investerar nu 18 miljoner danska kronor i Arkitemas kustprojekt i Dragör.

Arkitema samarbetar med ingenjörsföretaget COWI och Dragör kommun för att skapa en naturliknande kust, som inte stöter bort vatten utan snarare absorberar det. Det är en komplicerad uppgift som innefattar kulturhistoria, naturupplevelser och teknik liksom inte minst lagar och regler.