Ny granne till Markeliushuset på Kungsholmen

Fågelbar Street A Final Update May 2024

Ny granne till Markeliushuset på Kungsholmen

29 maj 2024

På John-Ericssonsgatan på Kungsholmen har Arkitema gestaltat ett nytt bostadshus åt Patriam, Propellerhuset. Uppdraget är ett resultat av en tävlingsvinst i ett parallellt uppdrag i två steg mellan fyra tävlande kontor.

På platsen står idag ett hus från 1931 som måste rivas på grund av konstruktionsfel och de närmsta grannhusen är det ikoniska Kollektivhuset som ritats av Sven Markelius samt paradhuset av Björn Hedvall.

- Det historiska sammanhanget är en bärande parameter i uppgiften, intentionen har varit att förena nutid med historisk miljö och att skapa en byggnad med höga boendekvaliteter. Resultatet är en byggnad där form, funktion, innehåll och kontext är i samspel, säger Elin Andreassen, uppdragsansvarig arkitekt.

Fasadkompositionen utgår från gestaltningsprinciper, material och kulörer som är rådande i omgivningen; putsfasad, stensockel, burspråk, smidesräcken, portik och kungsvåning. I huset kommer det att finnas 15 exklusiva lägenheter varav de flesta är fyror. Bostäderna på de översta våningsplanen är etagelägenheter och från balkongerna och takterrasserna får de boende fin utsikt mot Riddarfjärden.

Arkitema har tidigare gestaltat bostäder för Patriam i två nu färdigställda projekt i Nacka strand och på Lidingö.