Nominerade till bro-pris

Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 03

Nominerade till bro-pris

9 april 2024

Arkitemas gestaltning av Grejsdalsbroen är nominerad till ”Nordic Bridge Price” som delas ut av NVF Group. Bron ligger i utkanten av den danska staden Vejle och är en 130 meter lång bro för fotgängare och cyklister.

Bron spänner över en grönskande dal och gör att människor kan röra sig bland trädtopparna på den S-formade bron.

Den är konstruerad tillsammans med COWI och CG Jensen A/S.

Vinnaren presenteras i juni på konferensen Via Nordica i Köpenhamn.