Mora lasarett invigt

Mora Lasarett Arkitema P Cohen 690 Redigera

Mora lasarett invigt

6 december 2023

Nu har vårdverksamheten vid Mora lasarett flyttat in i de nya husen. Här ryms en ny huvudentré, vårdcentral, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och en gemensam konferensanläggning.

Gestaltningen knyter ihop de befintliga byggnaderna och tar inspiration från den omgivande skogen. Bland annat används den lokala stenen älvdalskvartsit som golv i entréhallen och träpanelerna på ena husets fasader anknyter till björkarna runt omkring.

Byggnaderna har projekterats efter kravställningen för Miljöbyggnad Guld. Arkitema har gjort viss bearbetning av förslagshandling, framtagen av White arkitekter, och sedan ansvarat för system- och bygghandling.