Mindre plats för bilar ger mer plats för träd

Efterbild med Hyre bil maxad2

Mindre plats för bilar ger mer plats för träd

19 oktober 2023

Arkitema har hjälpt bildelningsföretaget Hyre att visualisera hur Skeppsbron i Stockholm och Hagabion i Göteborg skulle kunna användas om mindre plats behövdes för bilparkeringar.

- Många intressen kämpar om utrymmet när vi planerar våra städer, och ett mycket starkt sådant intresse är bilens; ytor för trafik och parkering. Bilen konkurrerar med stadsnatur och mötesplatser och oftast vinner bilen. Det betyder att vi får färre möjligheter att anpassa våra städer till klimatförändringarna, säger Per Axelsson, landskapsarkitekt.

Den gångna sommarens värmeböljor och översvämningar visar med all önskvärd tydlighet att vi måste planera in natur i staden som kan hantera dessa fenomen. Träd sänker temperaturen i staden med flera grader, och planteringar och genomsläppliga ytor tar hand om skyfallen bättre än asfalt.