Lyssna på Talkshow Tour i Malmö

IMG 0623

Lyssna på Talkshow Tour i Malmö

11 augusti 2023

Missade du Talkshow Tour i Malmö? Då finns chansen att lyssna på samtalet nu!

Turnén är ett samarbete mellan podcasten Staden och Arkitema och besöker Malmö, Göteborg och Stockholm. I varje stad undersöks ett historiskt decennium i skärningspunkten mellan kultur och arkitektur, och i Malmö var det 1980-talet som avhandlades.

Dyveke Zadig, konstnär, berättade om Malmös queerscen där festdeltagarnas utstyrslar tävlade med klubbarnas extravaganta inredning. Michael Björn drev fanzine och beskrev stadens alla fysiska och mentala källare. Lars Asklund var både arkitekt och barägare och satte sin prägel på staden och Katarina Rundgren, arkitekt analyserade Malmös inställning till arkitektur - en ganska avslappnad attityd, på det hela taget.

Talkshowen leddes av Dan Hallemar och tonsattes med åttiotalsmusik av DJ Edvard Swan.

Nästa turnéstopp blir i Göteborg den 31 augusti, då sjuttiotalet står under lupp. Vill du komma? Anmäl dig till Talkshow Tour i Göteborg!