Kulturhistorisk plats ska utvecklas för framtiden

Frederksberghospital have

Kulturhistorisk plats ska utvecklas för framtiden

28 juni 2022

Arkitema och Effekt har tillsammans vunnit ett projekt vid Fredriksbergs Hospital i Köpenhamn. I tätt samarbete ska vi utveckla 14 hektar till en levande och välfungerade stadsdel, samtidigt som vi bevarar Fredriksbergs kulturarv.

Effekt och Arkitema arbetar i projektet tillsammans med COWI, konsultföretage Gemeinschaft och Creator Projects, samt förstås Fredriksbergs Hospital.

"Byggnaderna och området kring Fredriksbergs hopital bär på ett viktigt kulturarv, och för allmänheten finns det många känslor kopplade till området. Vi ska bevara historien och samtidigt levandegöra dessa fantastiska omgivningnar. Det kommer att vara en komplicerad uppgift, men tillsammans i teamet ser vi fram emot att utveckla denna kulturhistoriska plats till gagn för framtidens boende och besökare," säger Poul Schülein, Partner och Affärsområdeschef på Arkitema.