Projekt vinner Årets byggnad x 2

Brudaremossen 01

Projekt vinner Årets byggnad x 2

15 december 2021

Priset från Per och Alma Olssons fond för Årets byggnad delas ut för två år på en gång – och bägge projekten kommer från KUB arkitekters ritbord.

Priset delas ut en gång per år av Göteborgs stad till “den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.

På grund av covid-19-pandemin delades priset inte ut 2020 och när det nu är dags att dela ut priset för två år – 2020 och 2021 – står det klart att bägge priserna delas ut till projekt som KUB arkitekter ritat: Lindholmens Tekniska Gymnasium för 2021 och Brudaremossens lakvattenanläggning för 2020.

Priset består av en plakett och 5000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Lindholmens Tekniska Gymnasium ritades för Göteborgs stad och Brudaremossens lakvattenanläggning för Göteborg Vatten.

För exakt tio år sedan delades priset ut till ett annat projekt från KUB:s ritbord: Gryaabs skivfilteranläggning.

Sedan i somras är KUB arkitekter en del av Arkitema.