Klimatskydd utan barriärer - visst går det!

Arkitema Galeonen web

Klimatskydd utan barriärer - visst går det!

13 mars 2023

I Västra hamnens allra nordligaste del, Galeonen, planeras för en ny station på den kommande Öresundsmetron som ska binda samman Malmö med Köpenhamn. Därför ska Malmö stad utveckla en ny stadsdel kring stationen som kommer att vara omgiven av havet och samtidigt ligga ett stopp från Köpenhamn. Men läget nära Öresund gör området utsatt för starka vindar och pågående klimatförändringar.

Malmö stad har efterfrågat förslag för en stadsutveckling i området som samtidigt hanterar behovet av klimatskydd för de centrala delarna av Malmö. Dessutom vill Malmö stad utöka andelen grönytor. COWI och Arkitema har tidigare arbetat tillsammans för att skydda flera städer i Danmark mot stormvågor och stigande havsnivåer. Det som gjorde uppdraget särskilt spännande var att de tre teamen som tillfrågades och staden skulle arbeta och utvärdera tillsammans i en lärande process.
- Malmö är en spännande stad och det är inte så ofta man får chansen att arbeta med en stadsutveckling i ett sådant här läge - med ny metrostation, nära till havet och som dessutom måste skydda Malmö från stigande havsnivåer, säger Johanna Wadhstorp, planarkitekt på Arkitema och projektledare för teamet från COWI/Arkitema.

Arkitemas förslag handlar om att låta den regelbundna staden gradvis gå över i en grön stadsdel vars kustskydd är en del av stadsdelen och inte en barriär. Där kan människor komma nära Öresund trots att marknivån behöver höjas till 4,5 meter över havet. Lösningen blir en ny typ av natur som tar emot vattnet och skapar högre biodiversitet. Det är första gången det här klimatskyddet med en mjuk övergång mellan land och vatten föreslås i Sverige.
- Området ska bli en klimatpositiv stadsdel som kan vara en mötesplats för hela Malmö. Det är ett stort uppdrag inte bara till omfång och komplexitet, stadens utveckling påverkar också människors privatliv. Den struktur vi bestämmer nu kommer vi att leva med i många år, därför gäller det att bygga in en flexibilitet.

Förslagen ska vara underlag för Malmös fortsatta arbete med de stadsdelar som Öresundsmetron kommer att skapa.