Klimatdeklaration ger kunskap till klimattung sektor

Arkitema Sustainability 01 Photo Lars Just

Klimatdeklaration ger kunskap till klimattung sektor

4 februari 2022

Sedan den 1 januari ska alla nya byggnader som får bygglov göra en klimatdeklaration. Men det är vägvalen långt innan dess som får ner klimatpåverkan.

Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan vid nybyggnation och gäller byggskedet. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ca 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är byggherrens ansvar att göra den och utan den blir det inget slutbesked från kommunen.

Arkitema gör klimatdeklarationer för kunder. Den stora utmaningen på området är kunskap och struktur.

- Det är stora mängder data som ska samlas in för att göra en klimatdeklaration. Ibland måste informationen räknas om, till exempel från kvadratmeter till kilo för att kunna beräkna klimatpåverkan och man ska veta vilka referensvärden som ska användas. Men om man har struktur och kunskap om vad som ska samlas blir arbetet enklare, säger Aija Baumane, hållbarhetsexpert på Arkitema.