Gränsvärden för klimatpåverkan från 1 juli 2025

LCA Design Tool process

Gränsvärden för klimatpåverkan från 1 juli 2025

16 maj 2023

Från 2025 kommer det att finnas gränser för hur mycket klimatpåverkan byggnationer får orsaka, om Boverkets förslag blir verklighet. Dessutom skärps omfattningen av klimatdeklarationen redan 2027. Det betyder att framtidens klimatkrav kommer ännu tidigare än väntat.

I fredags presenterade Boverket sin utredning kring gränsvärden för klimatavtryck och klimatdeklarationens omfattning. I förslaget kan införandet av gränsvärden i klimatdeklarationen tidigareläggas till 1 juli 2025, redan om två år. Sedan ska gränsvärdena skärpas vart femte år.

- Det betyder att för de byggnader som planeras och projekteras nu är det hög tid att se hur man kan möta kraven. De stora minskningarna av en byggnads klimatavtryck handlar om det som bestäms i de tidiga skedena, kring form och stomme. Allt därefter är på marginalen, säger Aija Baumane, hållbarhetsexpert på Arkitema.

Klimatdeklarationens omfattning ska också utökas redan 2027, enligt förslaget. Just nu omfattas A1-A5, dvs byggskedet. Om fyra år läggs delar av användningsskedet samt hela slutskedet - destruktion och/eller återvinning - till. Dessutom kommer vissa ombyggnationer också att få krav på klimatdeklaration.

- Även klimatpåverkan för markarbeten och markförstärkning ska redovisas. Detta tillägg är välkommet, då kan vi vara helt transparenta om klimatpåverkan från hela byggprocessen och inte bara delar av den. Nu gäller det att få sina rutiner och strategier på plats, för att inte riskera kostsamma avbrott i verksamheten.

Behöver du hjälp med din klimatstrategi? Kontakta Aija Baumane, aibm@arkitema.com