Från silos till bostäder

VISUALISERING Vy västerut längs kajstråket FOJAB

Från silos till bostäder

18 september 2023

Lövholmen, ett industriområde mellan Liljeholmen och Gröndal i Stockholm, ska omvandlas till bostäder med utsikt mot vattnet och Reimersholme. Där Kolsyrefabriken tidigare stod ritar Arkitema ett kvarter för Nordr inför ny detaljplan.

- Det här är ett projekt som verkligen kräver sin eftertanke. Här finns en industrihistoria som är fascinerande, nära ligger Färgfabriken med sitt kulturutbud, och det är många aktörer som ska skapa på den här platsen med Stockholms stads ambitiösa arkitekturprogram som grund. Vi ska få till en bra helhet, säger Anja Thedenius, affärsområdeschef och arkitekt.

-Kvarteret slår an en ton i både utformning, material och kulörpalett som känns igen i den gamla industrimiljön. En stram rationalitet löper längs kvarteret och lättas upp av ett omhändertagande av detaljer. Varma toner i puts och tegel samspelar såväl med de omgivande kulturhistoriska husen som med de framtida nya grannkvarteren, i sitt frontläge mot vattnet.

Förslaget är nu ute på samråd.

Visualisering av FOJAB.