FN:s hållbarhetsmål ledstjärna för Arkitemas gröna omställning

Energi Landskab

FN:s hållbarhetsmål ledstjärna för Arkitemas gröna omställning

10 maj 2021

Fyra av Arkitemas hållbarhetsspecialister har blivit certifierade konsulter för Globala målen, FN:s mål för hållbar utveckling. Det betyder att den gröna omställningen får ännu större fokus Arkitemas fem skandinaviska kontor.

Globala målen tar ut riktningen för världens hållbara utveckling fram till 2030, och är också ledstjärnan för Arkitemas projekt. Än så länge finns inga existerande certifieringar som fullt ut kan hantera de stora och komplexa projekt, som planeras i de nordiska länderna. Men Globala målen gäller internationellt, och är igenkännbara för många.

- På global nivå står vi inför flera kriser; klimatet, biologisk mångfald och hälsa. Som landskapsarkitekter och stadsplanerare kan vi vara med och bromsa, och i bästa fall vända, den utvecklingen. Genom att använda Globala målen som ledstjärna får vi det helhetsgrepp som är helt nödvändigt för den uppgiften, säger Susanne Renée Grunkin, kompetensledare för Arkitema Urban.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig nå hållbarhetsmålen? Kontakta oss!