Första spadtaget för Stejlepladsen

Gang i gaden 2 stejlepladsen

Första spadtaget för Stejlepladsen

12 april 2024

Nu är byggnationen av Steljepladsen igång. Projektet är ett stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn, där området ska bli ett grönt kvarter inspirerat av de befintliga fiskehamnsbyggnaderna. Byggnaderna kommer att variera i både uttryck och material. Gatorna blir grönskande och bilfria.

Planen fokuserar på att invånare och besökare ska ha enkel tillgång till gemensamma lokaler, vattnet och grönskande innergårdar.

Arkitema är totalentreprenör för PFA och Udviklingsselskabet By & Havn, och projektet samarbetar också med URBAN POWER, Lendager, Kragh Berglund Landscape Architecture and Urban Design och Artelia.