Danskt miljonprogram får utvecklingslyft för miljarder

Gårdrum Vollsmose Masterplan view final

Danskt miljonprogram får utvecklingslyft för miljarder

7 juni 2022

Just nu utvecklas ett av de största bostadsområdena inom allmännyttan i Danmark, Vollsmose i den danska staden Odense. Fram till 2030 ska 10 miljarder danska kronor förändra det slutna området på 400 000 m² till att bli ett attraktivt område som hänger ihop med resten av Odense.

Arkitema arbetar med detaljplanen tillsammans med COWI och Hele Landet. Området ska utvecklas och förändras till en pulserande stadsdel, där bland annat både äldreboenden och generationsboenden får plats.

"Vi fokuserar på att skapa funktionella och attraktiva kopplingar, nya grönområden och en stadsdel för alla åldrar, samtidigt som områdets mångfald och diversitet stärks. Vi vill skapa mindre och intimare huskluster som både nuvarande och framtida boende kan identifiera sig med", säger Kim Risager, Partner och Senior Director på Arkitema.

I projektet samarbetar också Odense Kommun, AP Pension, Civica och Fyns Almennyttige Boligselskab.