COWI och Arkitema arbetar med klimatanpassning i Göteborg

Göteborgs hamn 1932 map www

COWI och Arkitema arbetar med klimatanpassning i Göteborg

4 oktober 2023

Vad behöver vi tänka på när vi planerar för våra städer i ett varmare klimat? Inom Göteborgs stad pågår ett övergripande arbete med klimatanpassning för att minska stadens sårbarhet mot klimatförändringar. COWI och Arkitema ska nu bidra i arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag och ett handläggarstöd för att kunna planera för en varmare stad.

- Vi behöver höja kunskapen om hur vår stad påverkas av den pågående klimatförändringen och fundera på vilka frågor vi ska ställa när vi arbetar i stadsutvecklingsprocessen. Det ska bli mycket spännande att arbeta med de här frågorna i ett förebyggande syfte, säger Åsa Swan, arkitekt och affärsområdeschef på Arkitema med lång erfarenhet av stadsutvecklingsarbete i Göteborg.

I staden uppnås betydligt högre temperaturer än på landsbygden på grund av strålningsvärme från husfasader och hårdgjorda ytor som gör att värmen stannar kvar mellan husen. Det påverkar både vilken typ av byggnation och vilken typ av verksamhet som är bäst lämpad på en plats.

Uppdraget är en del av ett ramavtal som COWI har med Göteborgs stad.