Bygg på med trä

Ströms 06

Bygg på med trä

17 oktober 2022

Bygg på med trä! Nu har den Vinnovafinaniserade studien Timber on Top landat på alla arkitekters och stadsplanerares bord. Genom att göra påbyggnader på befintligt bestånd i trä kan vi få mer yta utan att förtäta, och eftersom vi använder trä hålls klimatavtrycket nere. Det är bara några av slutsatserna i studien som gjorts av Sveriges Träbyggnadskansli, Föreningen Trästad Sverige (där Arkitema ingår) och Svenskt Trä. I studien finns bland annat Arkitemas projekt Strömshuset med som referensprojekt.

Strömshuset är ett affärspalats från 30-talet på Drottninggatan i Göteborg. Det var inspirerat av de moderna varuhusen i USA och Europa och hade två indragna våningar i koppar. 2021 stod påbyggnaden klar, tre våningar i trä som behandlats för att likna ärgad koppar och som har terrasser med utsikt över staden. Även byggnaden i anslutning har fått en påbyggnad som matchar det 70-tal då den byggdes. Inuti påbyggnaderna har moderna och attraktiva kontor skapats.

- Strömshuset är en ikonisk byggnad i Göteborg och det har varit fantastiskt att dels få återställa fasaden till sitt ursprung och sedan skapa en påbyggnad som ser ut som att den alltid varit där, utan att göra avkall på modern arkitektur eller funktion. Det har varit spännande och lärorikt att få jobba med stomme och bjälklag helt i trä, det ger en fantastisk känsla i kontorslokalerna, säger Karl Axel Johannesson, affärsområdeschef på Arkitema.