Bostäder för framtiden i Telemark

Århusjordet

Bostäder för framtiden i Telemark

1 mars 2023

Arkitema har i samarbete med Dronninga Landskap AS vunnit uppdraget att utveckla ett attraktivt och innovativt bostadsområde i Telemark i Norge.

Området kallas "Århusjordet" och uppdraget omfattar en masterplan, en samlingslokal och 24 blandade bostadstyper. Alla byggnader ska ha trä som huvudmaterial.

De nya bostäderna ska uppfattas som en förlängning av stadsdelen "Folkestadsbyen". Därför är arkitekturen i de nya byggnaderna inspirerade av skalan och strukturen i den existerande stadsdelen. Genom att skapa olika bostadstyper kommer nya mötesplatser att skapas, något som gagnar hela stadens centrum.