Arkitema vinner ramavtal med Region Dalarna

Mora lasarett lounge

Arkitema vinner ramavtal med Region Dalarna

21 november 2022

Region Dalarna har upphandlat arkitekttjänster för de kommande två åren och i ett anbudsförfarande har Arkitema kommit på första plats i upphandlingen.

Sedan tidigare har Arkitema arbetat med om- och tillbyggnad av lasaretten i både Mora och Falun.

- Vi är mycket glada över att få fortsätta samarbetet med Region Dalarna. Vi har haft utvecklande projekt tillsammans och vi vill gärna fortsätta att bidra till en god vårdmiljö i Dalarna, säger Jill Sköld, affärsområdeschef på Arkitema.

Region Dalarnas fastighetsbolag förvaltar ett av Dalarnas största fastighetsbestånd. Ramavtalet omfattar byggprocessens alla skeden.