Arkitema vinner ramavtal med Locum

IMG 1290

Arkitema vinner ramavtal med Locum

12 december 2023

Arkitema tog hem förstaplatsen i ramavtalet som Region Stockholm tecknat för landskapsarkitekter genom Locum. Totalt inkom 24 anbud i upphandlingen.

- Vi är väldigt glada att få vara en av de tre som tilldelas ramavtalet och dessutom vara etta i den listan. Gröna och väl omhändertagna utemiljöer kring vårdanläggningar är enligt forskningen mycket betydelsefulla. Träd, blomning och andra tydliga tecken på årstidsväxlingar ger bland annat mindre förskrivnngar av lugnande och smärtstillande läkemedel, leder till kortare sjukskrivningsperioder och kortare konvalescens. Inom psykiatrin har man sett att det bidrar till kortare tider i exempelvis akut bältesläggning, säger Per Axelsson, affärsområdeschef på Arkitema.

Locum förvaltar Region Stockholms fastighetsbestånd på ca 2 miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Ramavtalet omfattar projektering av landskapsarkitekttjänster.