Arkitema sätter hållbar prägel på Kungälv

Arkitema Kongahälla torg

Arkitema sätter hållbar prägel på Kungälv

10 december 2021

På uppdrag av Magnolia Bostad har Arkitema ritat två projekt i Kungälv; Kongahälla Torg och Kvarteret Liljedal. Gemensamt för dem bägge är ett starkt hållbarhetsperspektiv.

I markanvisningstävlingen vid Kongahälla torg, ett nytt område i centrala Kungälv, kvalificerade sig flera intressenter men kommunen föll för Arkitemas och Magnolia Bostads "välgestaltade förslag", där materialval såväl som hållbarhet, "föredömligt markerad sockelvåning" och takterrasser framhävdes i kommunens motivering. Här uppförs tre huskroppar varav ett 16-våningshus. Konceptet bygger på att människor ska mötas i kvarteret och att främja klimatsmarta beteenden, som cykeltransporter och odling på gemensamma ytor.

- Vi är väldigt glada för förtroendet från Kungälvs kommun för Magnolia Bostads projekt, och framförallt att de uppskattade det uttryck vi är ute efter vid det här torget. Samtidigt bidrar vi till att få ner klimatavtrycket, och det är glädjande att den rörelsen nu börjar få ordentligt momentum i byggbranschen, säger Ola Göransson, affärsområdeschef och partner på Arkitema.