Arkitema ritar studentbostäder i Uppsala

Aquila gårdsbild Arkitema AH web

Arkitema ritar studentbostäder i Uppsala

14 mars 2022

Arkitema har för Akademiska Hus gestaltat kvarteret Aquila med nya studentbostäder i stadsdelen Norra Rosendal i Uppsala. Kvarteret centralt i området ligger intill Talltorget, och de befintliga tallarna i naturen i området avspeglar sig i husens fjällade träfasader. En del av byggnaden blir områdets högsta byggnad och kan ses som ett landmärke.

Huset har en variation av bostadstyper där en viss del är kollektivboenden. Kollektivboendet bidrar till den sociala hälsan hos studenter som ofta inte har någon tidigare förankring i staden. De gemensamma delarna på entréplan är till för alla i huset och lägenheterna är utformade för att skapa möten mellan studenterna och bidra positivt till studentlivet.

Ambitionen är att skapa en förebild för framtida projekt med kollektiva boendeformer. Därför blir det viktigt med tydliga zoner för privat, halvprivat och gemensamt. Dessutom kan olika ytor samutnyttjas vilket bidrar till mindre materialåtgång. Det blir kostnadseffektivt och minskar klimatavtrycket.

Även gården har en betydande funktion för gemenskap med platser för möten, studier, grönska och generöst med plats för cykel. Genom sina öppningar och stråk i kvarteret skapas flöden och därmed möjligheter till större utbyten och rikt studentliv.

357 boende får plats i kvarterets 170 lägenheter och beräknas färdigställas 2024.