Arkitema ritar bostäder i Skellefteå

Anderstorg AXO PNG web

Arkitema ritar bostäder i Skellefteå

9 februari 2022

För Nordfeldt har Arkitema ritat ett kvarter i Skellefteå, där efterfrågan på bostäder är stor. Kvarteret kommer att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter, liksom både seniorbostäder och ungdomsbostäder.

Husen varierar i kulör, material och våningshöjder och uppförs i trä, tegel och puts. Samtidigt förstärks torget så att det blir tryggare och trivsammare.

Kvarteret är ett av tre i stadsdelen Anderstorg med totalt 400 bostäder.