Arkitema restaurerar miljonprogram i Upplands Väsby

Arkitema Dragonvägen web

Arkitema restaurerar miljonprogram i Upplands Väsby

25 september 2023

"De blå husen" byggdes på 1970-talet på Dragonvägen i Upplands Väsby. Nu är det dags att rusta upp dem. Arkitema har vunnit uppdraget för Väsbyhem, att med respekt för dess historia och gestaltning modernisera hyresbostäderna.

- Det handlar om att förhålla sig till platsens historia, dess olika tidslager och sammanhang, berättar Anja Thedenius, affärsområdeschef och arkitekt.

Uppdraget är både invändigt och utvändigt, från att planera stambyten, kök, badrum och färgsättning till att omgestalta fasader. Sex av de åtta lamellhusen återstår. Återbruk ska användas så långt det är möjligt, och uppdraget utgår från dialog med de boende för utformningen.

-Det här är ett viktigt arbete med frågor kring inkludering av brukare, återbruk och tillvaratagande av befintliga hus, hur förvalta vårt kulturarv från 1970-talet i ett framåtblickande för att skapa attraktiva bostäder utifrån dagens behov.