​Arkitema och Titania vinner stadsbyggnadsprojekt i Ösmo

Trädgårdskvarteren web

​Arkitema och Titania vinner stadsbyggnadsprojekt i Ösmo

1 juli 2020

Det blir fastighetsutvecklaren Titania i samarbete med Arkitema Architects, som ska stå för vidareutvecklingen av de södra och centrala delarna av Ösmo. Nynäshamn Kommuns ambition är att området runt Nyblevägen ska fortsätta att utvecklas till en levande och inbjudande stadsgata.

Fastighetsutvecklaren Titania har valts till ankarbyggherre i Ösmo med förslaget "Ösmo parkstad", framtaget av Arkitema Architects. Projektet tar fasta på kommunens önskan att omvandla Nyblevägen till en levande trygg stadsgata, som tillsammans med varsam förtätning ökar orienterbarheten och stärker upp centrala stråk och kopplingar mellan befintlig bebyggelse, centrum och kollektivtrafiknod. Befintliga gröna kvaliteter förädlas och kompletteras till en uppdaterad version av trädgårdsstaden.