Arkitema och COWI i samarbete om hållbart flygbränsle

John mcarthur 8 KL Lgq HM Av4 unsplash

Arkitema och COWI i samarbete om hållbart flygbränsle

5 maj 2022

Swedish Biofuels och COWI har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle (SAF - sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet” (ATJ) för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle. Den första anläggningen kommer att byggas i Brista nära Arlanda. Leveranserna av bränslet beräknas kunna starta 2025 och är den första kommersiella produktionen av hållbart flygbränsle utan inblandning.

COWI och Arkitema kommer inom ramen för uppdraget att bistå med planering, konstruktion och projektledning vid bygget av fabrikerna. Arkitemas kontor i Göteborg står bakom flera prisbelönta industrianläggningar och kommer att stå för utformningen.

- Bara tillsammans med andra kan vi lösa klimatutmaningen. Som arkitekt känns det oerhört meningsfullt att få bidra till den här viktiga omställningen av flygbranschen, säger Karl-Axel Johannesson, affärsområdeschef på Arkitema.

Foto: John McArthur/Unsplash