Arkitema gestaltar studentbostäder i Hökarängen

Arkitema Fredagsvagen Yard web

Arkitema gestaltar studentbostäder i Hökarängen

24 augusti 2023

Planområdet utgörs av ett mindre grönområde mitt i Veckodagsområdet med sina karaktäristiska lamellhus från 40-talets folkhemsepok. Det arkitektoniska uttrycket är knutet till Hökarängens historiska tidsdjup och projektets identitet är förankrad i olika skalor. Gestaltningen relaterar och knyter an till de befintliga 40-talshusens rena och enkla utformning och lånar attribut som burspråk och geometriska fönsteromfattningar.

Särskild omsorg har lagts vid landskapsutformningen och utemiljön i anslutning till den värdefulla naturen som ansluter till byggnaderna.

Byggnaderna uppförs helt i trä smälter in fint i omgivningen samtidigt som de påvisar en ny årsring. I bottenvåningen ryms en cafélokal med en trevlig platsbildning som aktiverar gatan och bidrar till att främja social samvaro.

Totalt 56 nya lägenheter finns i projektet för Gimle/Balder , som nu är ute på samråd.