Arkitema gestaltar stor satsning på Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett flygbild stor 363708

Arkitema gestaltar stor satsning på Skellefteå lasarett

12 september 2023

Region Västerbotten bygger ut Skellefteå lasarett med ca 45 000 m² och bygger om ytterligare 16 000 m². Arkitema har vunnit uppdraget att gestalta byggnaderna för totalentreprenören ByggDialog.

Projektet är indelat i flera etapper, där den första ska stå klar 2026 och den sista färdigställas 2032. Det handlar om både nybyggnation och renovering.

- Projektet ska möta det framtida behovet av sjukvård i Västerbotten, och vi är glada över att ha fått förtroendet. Vi har tidigare arbetat med ByggDialog i andra sjukhusprojekt och ser fram emot ett minst lika bra samarbete i Skellefteå, säger Jill Sköld, arkitekt och affärsområdeschef på Arkitema.

Det nuvarande sjukhuset uppfördes 1915 och har byggts om i flera omgångar. Nu tas ett helhetsgrepp om sjukhusområdet och projektet omfattar allt från akutmottagning, röntgen och laboratorium till intensivvård, operation, vårdavdelningar, mottagningar och psykiatri.

En av flera viktiga aspekter i projektet är dess hållbarhetsprofil. Projekt har ambitiösa miljömål och siktar mot Miljöbyggnad guld. I uppdraget ingår även landskapsplanering och trafikplanering.

Foto: Jonas Westling, Region Västerbotten