Arkitema gestaltar lokaler för Blekinge museum

Arkitema Blekinge museum red web

Arkitema gestaltar lokaler för Blekinge museum

24 april 2024

Länsmuseets lokaler i Karlskrona är belägna i olika hus vid Grevagården centralt i staden. Mellan de olika byggnaderna ska nu nya länkbyggnader utformas och optimeras för utställningsverksamhetens behov. Gestaltningen kommer att behöva ta stor hänsyn till det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsminnet och till världsarvet Karlskrona.

- Det här är en oerhört fin miljö där utförandet blir väldigt viktigt för att resultatet ska bli hänsynsfullt, säger Elisabet Fredriksson, uppdragsansvarig arkitekt.

Blekinge museum grundades 1899. Cirka 80 000 personer besöker museets verksamhet i olika delar av länet varje år.