Arkitema gör barnkonsekvensanalyser i Borlänge

Arkitema Lustigkulla 02 Photo Philipp Gallon web

Arkitema gör barnkonsekvensanalyser i Borlänge

16 februari 2024

Arkitema har vunnit upphandlingen för barnkonsekvensanalys vid ett detaljplanearbete i Borlänge.

- Att i ett tidigt skede ta sig tiden att se en plats ur ett barnperspektiv lyfter frågor och aspekter som i slutänden gör projektet en stor tjänst. Barn ser saker som vi vuxna inte ser och är bra på att tänka lösningsorienterat. Ofta blir man överraskad över hur mycket lösningar som kommer fram i de här dialogerna, säger Jenny Andreasson.

Arkitema arbetar med både barnkonsekvensanalyser, som är en metod för att efterleva FN:s barnkonvention, och sociala konsekvensanalyser, som ser till hur alla invånares sociala liv påverkas av en stadsutveckling.