Arkitema får ramavtal med Burlövs kommun

Arkitema Burlöv C Torg

Arkitema får ramavtal med Burlövs kommun

24 augusti 2021

Burlövs kommun har tecknat ett ramavtal med Arkitema för landskapsarkitekttjänster. Avtalet gäller i två år med option på ytterligare två.

Arkitema har tidigare utfört ett parallellt uppdrag gällande torg och publika ytor kring Burlövs station och centrum.