Arkitema utformar exklusiva bostäder i Åhus

Arkitema Kristianstad Gardens Final web

Arkitema utformar exklusiva bostäder i Åhus

28 april 2023

Det nya bostadsområdet ligger invid Kristianstad golfklubb och består av exklusiva radhus, villor och punkthus, allt som allt 350 bostäder som Arkitema utformat för Resona.

Gestaltningen tar inspiration från det flacka landskapet med dynliknande kullar. Mellan husen kommer en ny å att slingra sig och träfasader gör att husen smälter in i omgivningen. Bostäderna får både privata trädgårdar och tillgång till allmänningar.

- Naturen är platt med sandjord och skog av höga tallar med vajande gräs. Man känner havet på platsen även fast det ligger någon kilometer bort. Förslaget tar fasta på denna magiska natur och vi vill förstärka det vilda och skapa ett vackert landskapsrum som slingrar sig fram emellan husen och blir ett rekreativt stråk för boende och allmänheten, berättar Elin Andreassen, arkitekt på Arkitema.

Husen knyter an till den befintliga bebyggelsen på golfbanan och passar såväl barnfamiljer som aktiva äldre och de som vill ha ett semesterboende i Åhus. I visionen finns också möjligheten att bo hållbart, med bilpool och service.

Nu väntar planarbete i Kristianstad kommun.