Arkitekt klar för upprustningen av Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbilbliotek www

Arkitekt klar för upprustningen av Stockholms stadsbibliotek

23 oktober 2023

Stockholms stadsbibliotek ska rustas upp och anpassas för modern biblioteksverksamhet. Byggnadsminnet i centrala Stockholm ska moderniseras samtidigt som dess kulturvärden bevaras. Arkitema har fått förtroendet att utföra projekteringen.

Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1928. Denna ikoniska byggnad lockar en miljon besökare per år och är en värdefull plats för stockholmarna, både för sitt innehåll och för sin arkitektur.

Sedan 2017 är byggnaden klassad som byggnadsminne och därför är det med stor respekt och varsamhet som Arkitemas Stockholmskontor tar sig an uppdraget.

- Det här ska vara ett levande kulturarv, en byggnad som kan användas. Vi ser fram emot den viktiga dialogen med staden och med myndigheterna, så att vi kan återskapa de kvalitéer som gått förlorade under åren och tillföra funktioner som gör att biblioteket kan fungera i hundra år till, säger Poul Schülein. Han är arkitekt på Arkitema med flera kulturbyggnader på sin meritlista, som det danska kronprinsparets bostad på Amalienborg och Hotel Ottilia, inrymt i kulturminnesmärkta lagerbyggnader från Carlsberg-tiden i Köpenhamn.