Ökad trygghet när utsatta områden kompletteras

Arkitema Tingstorget 04 Jansin Hammarling web

Ökad trygghet när utsatta områden kompletteras

24 januari 2022

Undersökningsföretaget Evidens har på uppdrag av Titania undersökt effekterna av projektet Tingstorget, som Arkitema ritade 2014-2020. Tingstorget var ett sätt att komplettera den befintliga miljonprogramsbebyggelsen i Alby och målet var att öka tryggheten och vända negativa utflyttningstrender.

Rapporten visar att tryggheten faktiskt ökade i det omkringliggande området. Invånarantalet ökade med omkring 50% och demografin blev mer diversifierad.

Otryggheten är hög jämfört med andra områden men upplevs ändå bättre efter projektets genomförande.

Både kommunen och polisen ser positivt på projektet liksom människor som bor i den tidigare bebyggelsen. Även attraktiviteten i hela området har ökat. Framförallt ges arkitekturen högst betyg när de boende bedömer Tingstorget som bostadsområde.