Återbruk i fokus när Barkarby växer

React Barkarbystaden

Återbruk i fokus när Barkarby växer

1 juni 2021

Arkitema och Titania har vunnit markanvisningstävlingen för kvarter 12 i Barkarbystaden. Gestaltningen tar sin utgångspunkt i platsens historia, där den gamla flygplatsen och dess hangarer inspirerat till stora portmotiv och industriella material. I förslaget används bland annat återbrukat tegel, betong och trä för att minska byggnadens klimatavtryck, och på den omslutna gården återskapas den lokala floran och faunan för att förbättra den biologiska mångfalden.

- Att återbruka, återvinna och återskapa är helt avgörande för att vi ska klara klimatutmaningarna. Genom att skapa arkitektur utifrån de förutsättningarna kan vi vara en del av lösningen, både när vi bygger och när de boende kan odla grönsaker eller handla hållbart i sitt eget kvarter, säger Ola Göransson, partner och affärsområdeschef på Arkitema.