Tæt på den byggede virkelighed

Bag hvert byggeri, står en bygherre. En offentlig, almen eller en privat bygherre, der har en stærk vision for sit kommende byggeri, dets funktioner og dets kommende brugere. Men hvordan bliver disse tanker til virkelighed? Hvordan sikrer vi skandinaviske byer med vellykket arkitektur, glade bygherrer og tilfredse brugere?

Hos Arkitemas bygherrerådgivning er vi helt tæt på den byggede virkelighed. Vi er både en selvstændig faglig enhed og en integreret del af tegnestuen, der hver dag løser interessante opgaver indenfor bolig-, kultur-, infrastruktur-, lærings-, erhvervs- og sundhedsbyggeri. Vi kender derfor processerne fra de tidligste ideer, over byggeprogram og projektering til udførelse og idriftsættelse.

Vores tilgang til bygherrerådgivning er i høj grad præget af tegnestuens analytiske metoder og helhedsorienterede tilgang. Hos os er vi således både lyttende, nysgerrige og kritiske. Vi er lydhøre, men stiller spørgsmål og udfordrer bygherren, når vi sammen udvikler gode projekter. Processer og projekter, der via vores professionalisme sikrer et både tidsmæssigt, økonomisk og kvalitativt forløb, hvor en helhedsorienteret tilgang sørger for at samtlige parametre er i fokus.

Arkitema Stockholm 68 Photo Lars Just web

Vi skræddersyer processen til projektet

Vores holistiske tilgang til bygherrerådgivning kombineres med personlig og indlevende rådgivning, hvor vi gennem hele processen står side om side med bygherren. Vi etablerer samtidigt en både tryg og dialogisk udviklings- og realiseringsproces, hvor vi kvalificerer og professionaliserer de beslutninger, som bygherre skal tage gennem et ofte komplekst procesforløb. Vores afsæt er, at alle projekter er unikke og kun lykkes via en stærk dialog kombineret med høj faglig ekspertise og kundeforståelse.

For os er bygherrerådgivning en disciplin, der dels fokuserer på styring af økonomiske, tidsmæssige, juridiske, tekniske og risikobehæftede forhold, dels på funktionalitet, æstetik og bæredygtighed i en dialogisk proces. Hele vores proces har et digitalt afsæt med en ubrudt datakæde, der sikrer en rød tråd fra den tidligst ide til det færdige projekt.

Nysgerrige og vidende rådgivere

Når vi rådgiver en bygherre gør vi brug af vores mange og forskellige kompetencer. Vi kombinerer vores faglige baggrunde, der har rødder i arkitekturen, byplanlægning, renovering, bruger- og procesinddragelses, mediation og konflikthåndtering samt ingeniørfaget. Samtidig er vores bygherrerådgivere meget erfarne inden for både klassisk og strategisk bygherrerådgivning, lige som vi råder over medarbejdere med Masteruddannelse i bygherrerådgivning og værdidesign. Vi er nysgerrige og sætter stor ære i at holde os opdaterede og være åbne overfor nye tendenser, der sikrer succes for de projekter vi er involverede i.

Vi mestrer bygherrerådgivnings traditionelle opgaver som procesplanlægning, bruger- og interessentinddragelser, opstilling og udvikling af udbudsstrategier, EU-udbud af entrepriser og rådgivning, afvikling af projektkonkurrencer, bedømmelsesforløb, kontraheringer, projektstyring via styringsparametre som tid, økonomi, kvalitet og risici.

Fra kollegerne i Arkitemas øvrige forretningsområder inddrager vi typisk specialistviden om undervisnings- og læringsmiljøer, sundheds- og sygehusbyggeri, byplanlægning og lokalplaner samt det urbane miljø, ligesom vi inddrager bæredygtighedsspecialister.

Med Arkitemas bygherrerådgivning vil kunden fra start til slut opleve nærhed, arkitektonisk forståelse, kvalificeret ledelse samt sikker styring. En bygherrerådgivning på det højest, faglige niveau - helt tæt på den byggede virkelighed.

Læs mere om Arkitemas særlige tilgang til bygherrerådgivning her

Client consultancy logos web