Vollsmose Å – en naturlig del af byen

Bydelsplan for Fremtidens Vollsmose

Bydelsplanen for fremtidens Vollsmose udstikker rammerne for en gennemgribende transformation af landets største udsatte boligområde, hvilket indebærer udviklingen af 400.000 m² nye byggegrunde. Intentionen er at skabe "en blandet by" som hænger sammen med resten af Odense – både fysisk og mentalt.
 • Odense Kommune
  Bygherre
 • Hele Landet
  Arkitektpartner
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Vollsmose, Odense
 • År
  2022 - 2030
 • Omfang
  125 ha (herunder 40 ha byggegrunde)
 • Certificering
  DGNB
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Formålet med transformationen af Vollsmose er at skabe en omdannelse af området med helheden for øje, hvor Vollsmose kommer til at indgå som en integreret bydel i Odense. Dette betyder ændringer i både sociale og fysiske strukturer. Vollsmose skal være en bydel, hvor det er trygt at bo, besøge og færdes, og som er attraktiv for nye borgere, såvel som de, der allerede bor i Vollsmose. En bydel, der skaber rammer for fællesskaber, og herved understøtter et rigt hverdagsliv for den enkelte, familien, foreningen, institutionen, virksomheden mm. Med afsæt i den lovpligtige udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose fra 2019, er det intentionen at udvikle en blandet og bæredygtig bydel med en andel af almene boliger, der inden 2030 er reduceret til maksimalt 40 %.

Arkitema Vollsmose Gårdrum view web
Omdannelsen af Vollsmose vil ske med et fokus på fremtiden - også hvad angår miljømæssig bæredygtighed.

Vollsmose er i dag omkranset af fire store veje, der fastholder området som en isoleret ø, der lukker sig om sig selv. Bydelsplanen foreslår gennemgribende ændringer i Vollsmoses vejstruktur, hvilket vil skabe sammenhæng mellem nye og eksisterende bebyggelser samt ind og ud af bydelen. Eksisterende veje nedbrydes og nedgraderes og der etableres et mere finmasket net af veje og stier, som skaber en større grad af bystruktur, som vi kender det fra andre dele af Odense med gader og pladser, hvor man færdes, opholder sig og mødes.Der defineres en positiv bydelsforståelse, som knyttes til Odense Å fremfor de fire omgivende veje, hvor Vollsmose organiseres i fire nye kvarterer koblet på naboområderne fremfor de eksisterende seks parker, der lukker sig om sig selv. Inden for de enkelte kvarterer skabes mindre byrum og mødesteder, som beboerne vil kunne referere til og hvor de kan indgå i fællesskaber. Et udførligt stisystem, bygader og en ny promenade langs letbanen vil binde kvartererne sammen, og langs forbindelserne eller i krydsningerne etableres de primære byrum.

Omdannelsen af Vollsmose vil ske med et fokus på fremtiden - også hvad angår miljømæssig bæredygtighed. Både bydelen og de enkelte byggerier skal som udgangspunkt DGNB-certificeres, naturen får plads til at udfolde sig varieret, og regnvand ses som en værdifuld ressource, der opsamles og anvendes.

Arkitema, COWI og Hele Landet har sammen med AP-ejendomme udviklet Bydelsplanen for Fremtidens Vollsmose i tæt dialog med Odense kommune og boligforeningerne Civica og Fab. Det har været af stor betydning at nå frem til en både visionær og realistisk bydelsplan, hvilket har krævet et grundigt koordineringsarbejde i forhold til den øvrige planlægning, der pågår i Vollsmose.Realiseringen vil ske i regi af Arealudviklingsselskabet som består af Odense Kommune, AP Ejendomme, Civica og Fab.

Arkitema Vollsmose Future Birdeye web