Vårby Udde

Hvor Spendrups bryggerivirksomhed ligger, skabes en bydel med 1800 boliger nær natur og vand

Industriområdet forvandles til en tæt og levende bydel med varierede kvarterer med forskellige designs, samtidig med, at nogle af de ældre industrielle karaktertræk bevares og får nye former og funktioner.
 • Magnolia Bostad AB
  Bygherre
 • Adresse
  Vårby Allé, Huddinge
 • År
  2018-
 • Omfang
  1800 boliger
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Lanskab
  Arkitema

Vårby Udde består i dag af et industriområde i et vidtstrakt landskab med skovklædte bakker og grønne dale. Forslaget indbefatter i hovedtræk aflukkede kvarterer, der supplerer de tilstødende bydeles etage-ejendomme, og som er tæt på natur, vand og moler. På den ene side er det Huddinge kommunes eneste kontakt med søen Mälaren, som har et meget populært badested. På den anden side ligger det ved indgangen til et af Huddinges mange naturreservater, Gömmaren. Offentligheden vil nu kunne bruge den stribe af stranden, der tidligere var utilgængelig.

Området har samme størrelse som Gamla Stan-bydelen i Stockholm og vil rumme lige så mange boliger. Eksisterende infrastruktur kan anvendes til for eksempel vandrør og kloakering, og underjordiske rum, der allerede findes, kan bruges som eksempelvis garager. Pladsen bliver bydelens vigtigste mødested, hvor murstensbygningen Cigarren forvandles og får nyt liv på pladsen. Fra de bygninger, der rives ned, kan materialer som mursten og beton genbruges eller bruges som grus i landskabsdesignet. En anden måde at reducere klima-aftrykket på, er at bruge vedvarende materialer som træ så meget som muligt, og at minimere brugen af ikke-vedvarende ressourcer.

Boligerne vil bestå af en blanding af små og store lejligheder opdelt i både lejelejligheder og ejerlejligheder, der danner en bydel med en bygningshøjde på 5-6 etager. Disse supplerer de eksisterende bygninger efter et koncept, der tidligere er blevet implementeret med succes i lignende områder, hvor nybyggeri skydes ind mellem ældre bebyggelse og skaber et grundlag for udvikling.

Arkitema Vårbyudde 1800905 Cigarrtorget web

I Vårby Udde fremmes klimasmart adfærd blandt dem, der bor i bydelen; da området er tæt bebygget og nær offentlig transport, opfordres beboerne til at gå og cykle i stedet for at tage bilen. Derudover vil hvert boligkvarter have arealer til dyrkning i gården eller på taget. Offentlig transport findes i nærheden i form af metrostationerne Masmo og Vårby Gård.

I samarbejde med forskere på SLU plantes et tæppe af træer mod E4/20, der fungerer som visuel afskærmning, korridor for planter og dyr, og som partikelfilter. Også grønne tage og facader, og endnu flere træer i området, vil hjælpe med at rense luften. Det er dog vigtigt ikke at vælge et hvilket som helst træ; de skal have mange blade eller nåle, være både stedsegrønne og løvfældende, men ikke være så tætte eller formede, at de ændrer vindens vej gennem området.

Projektet omfatter også såkaldte økosystemtjenester. Det er en måde at drage fordel af naturens indbyggede funktioner på. Eksempler kan være hvilesteder for bestøvende insektarter. På åbne steder og ved strandpromenaden bygges såkaldte regnhaver, hvor naturens måde at absorbere og filtrere regnvand efterlignes, i stedet for at vandet bliver ført væk i rør og ledninger.

Området er for det meste forhøjet, og strandpromenaden er designet til at modstå højere vandstande i Mälaren og afbøde oversvømmelser.

Axonometri färglagda hus 01 web