Rosenhøj Masterplan

Social bæredygtighed i fokus

Rosenhøj i det sydlige Aarhus var i mange år en udfordret bydel kendetegnet af store betonblokke, utryghed blandt beboerne og mange fraflytninger. Men hvordan samler man sådan en bydel på ny? For os handler det om at skabe en bydel, hvor området hænger bedre sammen, er mere inviterende og man som beboer oplever et engagerende tilhørsforhold.
  • Præmiering
    Renoverprisens jubilæumspris 2017

I Rosenhøj er der et helt unikt, eksisterende landskab og terræn, der som et stort grønt tæppe løber ned ad bakken mod vejen, og dét har været styrende for det overordnede landskabsgreb. Et terræn vi viser frem som et aktiv. Vi udstiller dets grønne skønhed og iboende rekreative potentialer ved at etablere plinter, trædæk og mødesteder af forskellige typer og i forskellige skala. Her kombinerer vi mere fri natur, karakteriseret ved langt græs og engblomster, med velplejede græsplæner, der er oplagte til energiske fodboldkampe eller vejrmøller. En natur, der virker berigende og aktiverende, og som samtidig taler sammen med de mindre og varierede gårdrum og gårdhaver tættere på boligerne


Arkitema Rosenhøj 05 Photo Michael Ellehammer web

Den rekreative grønne strategi kombineres med helt nye bygader og torve, der tilføjer noget urbant til området med sine gadetræer og pladser. Oplevelsen er en mere præcis bymæssig fornemmelse af gade, hus og gård. Og samtidig en oplevelse, der giver ejerskab, når området også har fået forskellige vejnavne, der er med til at inddele området i kvarterer og give identitet, der taler ind i mindre fællesskaber.

Arkitema Rosenhøj 09 Photo Michael Ellehammer web
Vejnavne er med til at inddele området i kvarterer og give identitet, der taler ind i mindre fællesskaber.
Arkitema Rosenhøj 02 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 08 Photo Michael Ellehammer web

Projektet er foregået i et nært samarbejde med tegnestuen EFFEKT, hvor vi har koblet de nye landskabstyper og boligernes facaderenovering og bystruktur med veje, pladser og friarealer. Her har landskabsarkitekter, byudviklere og bygningsarkitekter arbejdet side om side, og sammen udtænkt et overordnet koncept, hvor bygninger, landskab og byplan indtænker den eksisterende topografi og understøtter en bydel med fokus på social bæredygtighed. Derudover er helhedsplanen og udearealerne udviklet i tæt samarbejde med Århus Omegn og beboere fra Rosenhøj.

Arkitema Rosenhøj 06 Photo Michael Ellehammer web