Læsesal Vest

Ny læsesal til Danmarks kulturarv

I Den Sorte Diamant i København skulle Læsesal Vest ombygges så den fremadrettet kunne fungere som læsesal for både Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet. Projektet skulle overholde nogle meget specifikke krav for at sikre optimale studieforhold for såvel de besøgende som for de til tider skrøbelige materialer.
 • Det Kgl. Bibliotek, København
  Bygherre
 • Eduard Troelsgård A/S
  Ingeniør
 • Gert Carstensen A/S
  Ingeniør
 • INNOBA
  Processtyrring
 • Adresse
  Søren Kierkegaards Plads 1, København
 • År
  2019-2020
 • Omfang
  1300 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Det KGL Bibliotek KBH Photo Niels Nygaard 21 web

Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet varetager Danmarks kulturarv, og da man i 2019 lagde de to kulturinstitutioner sammen blev Læsesal Vest i Den Sorte Diamant udpeget som nyt fælles område.

Opgaven var at skabe et helt nyt afsæt for udformningen af “Fremtidens Læsesal” - et rum, hvor funktion, service og æstetik er uadskillelige dele af en samlet oplevelse af højeste kvalitet. Design af rum og services gik hånd i hånd, i en proces hvor de mange elementer der udgør rammen om brugerens og medarbejderens virke og velvære, identificeres og bringes i det rette samspil i en ny fælles kontekst.

Der har været en stor grad af brugerinddragelse i opgaven med mange forskellige bruger- og projektgrupper.

Arkitema KGL Bibliotek KBH Photo Niels Nygaard 1 web
Arkitema Det KGL Bibliotek KBH Photo Niels Nygaard 06 web
Arkitema Det KGL Bibliotek KBH Photo Niels Nygaard 23 web