Falkenberghøje

Et innovativt alment boligprojekt med markant CO₂-reduktion

Det kan blive et fyrtårnsprojekt for hele byggebranchen. 'Falkenberghøje' i Ålsgårde er kommende rækkehuse med ambitionen om at skære hele 75% af CO₂-forbruget. Den markante reduktion af klimaaftrykket nødvendiggør nye arbejds- og tankegange og udforsker ny æstetik.
 • Lejerbo Helsingør
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Ålsgårde, Helsingør Kommune
 • År
  2023-2026
 • Omfang
  3400m2
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Falkenberghøje01

Falkenberghøje i Helsingør kommune bliver et ambitiøst eksempel på, hvordan vi bygger med meget lavt klimaaftyk. Projektet omfatter ca. 3400m2 med 33 almene rækkehusboliger fordelt på fem længer, et fælleshus samt tilhørende udearealer.

Falkenberghøje02
Et ambitiøst eksempel på, hvordan vi bygger med meget lavt klimaaftyk.

Det arkitektoniske design har fokus på tre strategier, der sikrer, at vi skaber det mest optimale alternativ til den konventionelle måde vi bygger på i dag: reduktion, acceleration og forbindelse.

Reduktion handler om at vi reducerer CO₂ forbruget ved primært at bygge i træ og andre biogene materialer og ved at designe boliger med lavt energiforbrug. Acceleration handler om, at designkonceptet skal være skalerbart, bygbart og til at betale inden for almindelige anlægssummer. Forbindelse handler om, at designet understøtter det gode naboskab, stærke fællesskaber og en følelse af ansvar for hinanden og for miljøet.

Falkenberghøje Haveside credit Arkitema
Designet understøtter det gode naboskab, stærke fællesskaber og en følelse af ansvar for hinanden og for miljøet

Eksempelbyggeriet er en del af det ambitiøse initiativ ”Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet” lanceret af Realdania og Villum Fonden, hvor arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer skal opføre nye boliger, der stræber efter at bygge boliger med det kvarte klimaaftryk af konventionelt byggeri.

Projektet realiseres for Lejerbo Helsingør i samarbejde med COWI.
Arkitema er totalrådgiver og leverer arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning.

Ifølge planen skal de kommende almene boliger stå klar til indflytning af de første beboere i 2026.