EnergiØ Bornholm

En visionær tilgang til etablering og distribution af grøn energi i Østersøregionen

Gennem en omfattende inddragelsesproces med borgere og eksperter, er der udformet et koncept, der balancerer mellem at være et iøjnefaldende 'landmark' og en harmonisk del af Bornholms landskab.
 • Energinet
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Almindingen, Bornholm
 • Omfang
  Total yta ca 110 ha, tekniska anläggningar ca 47 ha
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Arkitema og COWI har, i samarbejde med bygherren Energinet, udviklet en helhedsplan og et overordnet design for et omformer- og transformeranlæg, der understøtter denne vision, ved at kombinere avanceret teknologi med dyb respekt for den lokale kultur, natur og biodiversitet.

Den valgte model fremhæver anlæggets åbne energilandskab, der inviterer borgerne til at udforske forbindelsen mellem natur og teknologi.

Arkitekturen præsenterer en række store bygningsvolumener med skrånende facader bekladet med materialer som tilpasser sig stedets karakter. og integreres naturligt i det omgivende landskab gennem to definerede 'lysninger', som ammen med det nyanlagte vådområde og åløb, som understøtter biodiversiteten og inviterer til en rejse gennem et varieret nord-sydgående forløb. Det tekniske anlæg omfatter flere forskellige områder som sammen indpasses i landskabet med fokus på tilpasning til det visuelle og miljømæssige aspekt.

Det tekniske design skal afstemmes med landskabsarkitekturen for at sikre, at anlæggets funktionelle krav opfyldes, samtidig med at det bidrager til områdets økologiske værdi. Blandt innovationspunkterne er en strategisk placering af tekniske installationer for at minimere visuel indvirkning, anvendelse af lokalt egned materialer og skabelsen af nye levesteder for flora og fauna. Særligt er anlæggets mørkestrategi og regnvandsstyring eksempler på, hvordan moderne infrastruktur kan indpasses følsomt i naturlige omgivelser.

Samarbejdet omkring Energiø Bornholm-projektet har involveret Energinet, lokale aktører og Arkitema i en fælles indsats for at udvikle en løsning, der viser vejen frem for integration af store og nødvenige energianlæg i i landskabet.

Arkitema Bornholm Blue Hour web