Dagverksamhet i Botkyrka

En stor liten byggnad med värdighet

På Alhagsvägen i Botkyrka ligger dagverksamheten för vuxna med olika funktionsvariationer. Byggnaden är tålig och hård på utsidan, men mjuk på insidan.
 • Botkyrka kommun
  Beställare
 • Adress
  Alhagsvägen, Botkyrka
 • År
  2019-2023
 • Omfattning
  2690 m2
Arkitema Alhagsvagen 3 web

Målet var att signalera två olika verksamheter, men med en byggnad och en sammanhållen gestaltning.

Byggnaden anpassar sig med sina varierande kulörer och materialval samt sina gavelmotiv till det omgivande radhusområdet från 1970-talet i Alhagen, men har samtidigt sin egen karaktär.

Projektet har en vänlig gestaltning med mjuk färgsättning som samtidigt är tålig med höga sadeltaksgavlar klädda i tegel utåt, samt varsin skyddad innergård med träpanel inåt.

Arkitema Alhagsvagen 4 web
Arkitema Alhagsvagen 5 web

Volymerna har vridits vinkelrätt mot varandra och detta tillsammans med de olika kulörerna gör att byggnaden, som annars hade upplevts som väldigt lång, stor och monoton, blir mindre och mer varierad i sitt uttryck - även ovanifrån, som den upplevs av boende i de intilliggande skivhusen på andra sidan Alhagsvägen.

Arbetet har skett i nära dialog med verksamheten, som önskade en värdig byggnad som arbetsplats för vuxna deltagare. Byggnaden innehåller bland annat ateljéer med pentry och egna entréer, arbetsrum/matrum, kök, växt/odlingsrum och tvättstuga. Här blir funktionerna en del av verksamheten där deltagarna kan öva på vardagliga sysslor och sociala situationer. Byggnaden har hög tillgänglighet med generösa mått och förvaringsmöjligheter för hjälpmedel som rullstolar och taklyftar. Den invändiga miljön har mycket dagsljus, är NPF-anpassad och kommunikationstråk är färgsatta med dova kulörer som samtidigt ger varje sida av byggnaden sin egen identitet.

Arkitema Alhagsvagen 1 web