Bellahøjhusene

Renovering af et ikon i dansk arkitekturhistorie

Bellahøjhusene i Brønshøj nord for København blev opført i 1950'erne og markerede et brud med den daværende tradition for muret byggeri. Bygningernes ikoniske arkitektur er landskendt, men betonfacaderne er i dårlig stand og har et enormt varmetab. Arkitema skal energioptimere og genskabe de bevaringsværdige betonfacader, så Bellahøj bevarer sin identitet.
 • SAB & AKB v. KAB
  Bygherre
 • GHB
  Landskab
 • Enemærke & Petersen vedr. AKB (afventer udbud vedr. SAB)
  Entreprenør
 • NIRAS
  Ingeniør
 • Adresse
  Bellahøjvej, 2700 Brønshøj
 • År
  2016 - 2027
 • Omfang
  63.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema

Arkitema varetager totalrådgivningsopgaverne for renovering af AKBs og SABs i alt 16 højhuse i Bellahøjbebyggelsen. Ved opførelsen i 50'erne blev boligerne indrettet med funktionalitet for øje; rummelige lejligheder med praktiske køkkener og badeværelser med alle tidens moderne fornødenheder. Da Bellahøjhusene stod færdige, var der stor efterspørgsel efter lejlighederne, men i dag er bebyggelsen mest kendt for sociale problemer og utryghed og ikke mindst byggetekniske problemer, som over årene har vokset sig store.

Arkitema Bellahojhusene Photo Laura Stamer 2036
Et boligområde med stærk identitet

Renoveringen af de i alt 696 boliger skal bidrage til at realisere boligselskabernes vision om at genskabe Bellahøj som et boligområde med stærk identitet og hvor beboerne er stolte af at bo.

Omdrejningspunktet for projektet er at genskabe den bevaringsværdige, elegante facadearkitektur og samtidig imødegå de byggetekniske problemer. Bygningerne er præget af betragtelige betonskader og facaderne har et stort varmetab. Løsningen er at nedrive og genskabe den karakteristiske og smukke facadearkitektur, som kendetegner bebyggelsen og samtidig tilføre husene et varmeisolerende lag. De nye facader opføres med ophængte fiberbetonfliser, der præcist genskaber den oprindelige arkitektur i en holdbar og sanselig kvalitet. Dermed bevares bebyggelsens ikoniske udtryk.

Arkitema Bellahojhusene Photo Laura Stamer 0705
Arkitema Bellahojhusene Photo Laura Stamer 0700

Indvendigt har mange boliger haft skimmelproblemer, mens køkkener og badeværelser er utidssvarende. Indeklimaet i boligerne vil blive forbedret med et nyt ventilationssystem med varmegenvinding, og køkkener og badeværelser renoveres for igen at leve op til beboernes behov.

De indvendige renoveringsarbejder er udviklet i samarbejde med beboere og driftspersonalet for at opnå løsninger, der bedst muligt matcher beboernes og boligselskabets behov. De udvendige facadearbejder er udformet i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og med Henning Larsen Architects og Erik Møller, som med andre rådgivere har udarbejdet det Illustrerede Byggeprogram, som beskriver og tegner de overordnede rammer for renoveringsprojektet. Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden.

Arkitema Bellahojhusene Photo Laura Stamer 6796