LABO

Østre Toten Helse- og Omsorgssenter

I Østre Toten Kommune, nord for Oslo, stod man med en række udfordringer i forhold til de fysiske rammer for både ældreplejen og hjemmetjenesterne. Derfor blev det besluttet, at samle kommunens sundheds- og plejefunktioner i hovedbyen, Lena, i et nyt byggeri, der skulle rumme en række faciliteter rettet mod kommunens borgere, samt plejepladser for demente.
 • Østre Toten kommune
  Bygherre
 • Adresse
  Slettavegen 54, 2850 Lena
 • År
  2017 - 2019
 • Omfang
  12.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 0083 web

LABO er designet til at være et fremtidssikret og fleksibelt sundheds- og plejecenter med logiske strukturer, som desuden er et godt sted at være for både beboere, brugere og ansatte. Vi har haft stor fokus på alle brugergrupper, og især de demente, der skal bo i centret, for de skal fortsat have et godt liv. De skal have følelsen af at have deres frihed, men samtidig skal vi passe godt på dem, så de oplever en øget livskvalitet.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6606 web
Vi har gentænkt sundhedsstrukturen
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6649 web

En gentækning af sundhedsstrukturen betyder, at centret er bygget op i kvadrater omkring atriumgårde. Ved at placere gangene langs gården kommer der et helende lysindfald til de demente beboere. Kvadraterne gør det også enkelt at lave en tilbygning til centret i fremtiden, hvilket også var et krav til projektet. Bygningen giver generelt god plads til de mange lokale sundhedsfunktioner, hvilket gør centret til en god løsning på den udfordring, som mange kommuner står overfor.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6591 web
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6008 web

Med en parterreløsning er der i det nederste niveau plads til parkeringskælder, hovedindgang, kantine og ambulatorier, mens der øverst er fysioterapi og to lukkede gårde med boenheder omkring. Dermed er der naturlige skel mellem de mange forskellige mennesker, der arbejder, bor og bruger centret.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6264 web