Vores team udvikler en ny plan for Valby Idrætspark

Valby Idrætspark udviklingsplan

Vores team udvikler en ny plan for Valby Idrætspark

27 maj 2024

Vores team udvikler en ny plan for Valby Idrætspark: Et nyt bykvarter med boliger, hotel og erhverv.

Udviklingsplanen for Valby Idrætspark 2.0 er udarbejdet af Arkitema og COWI i samarbejde med Københavns Kommune og Keingart. Her lægges der op til, at området skal udvikles til et nyt bykvarter med yderligere 15-20.000 kvadratmeter idrætsfaciliteter og 4-500 boliger fordelt på 45-50.000 kvadratmeter.

“Det er ambitionen, at udviklingen af Valby Idrætspark kan udfolde områdets fulde potentiale som idrætsby for hele København. Med vores udviklingsplan er vi et skridt på vejen mod realisering af Idrætsbyen, og dermed også et skridt nærmere at skabe mere mangfoldighed i både facilitetstyper, boligformer og brugere,” forklarer Sofie Mandrup, kreativ leder hos Arkitema.

Den nuværende idrætspark har et uforløst potentiale og rummer i dag tomme arealer, dårlig arealudnyttelse, usikre forhold for bløde trafikanter og mangel på forbindelser internt og til området.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i København skal den 27. maj tage stilling til den nye udviklingsplan.