Udvalgt af Realdania til sektretariatsledelse under indsatsen ’Bygningskultur og Klima’

Bellahøj Laura Stamer 1 N9 A5484

Udvalgt af Realdania til sektretariatsledelse under indsatsen ’Bygningskultur og Klima’

6 maj 2024

Arkitemas bygherrerådgivning er udvalgt af Realdania til sektretariatsledelse i forbindelse med renovering af en række bevaringsværdige beboelsesejendomme.

Vores kollegaer skal drive sekretariatet, hvor Realdania giver støtte til flere eksempelprojekter under indsatsen ’Bygningskultur og Klima’.

Målet med indsatsen er at teste forskellige renoveringsstrategier, der reducerer klimapåvirkningen samtidig med at bevaringsværdierne bevares – eller styrkes. Det kræver en helt særlig forståelse for modernistiske bygningers særlige kvaliteter, begrænsninger og muligheder.

“Vi glæder os til at samle trådene i et vidensfelt i udvikling, hvor vi er helt tæt på kommende eksempelprojekter og evalueringerne, når de føres ud i praksis,” forklarer Pia Høyer, bygherrerådgiver hos Arkitema.

Opgaven forventes at løbe frem til medio 2028.

Til efteråret afholdes ‘Open Call’, hvor bygningsejere og kommuner bliver inviteret til at søge støtte til en række eksempelprojekter, der kan afprøve klimavenlige metoder og materialer.