Vi realiserer innovativt kystprojekt i Dragør

Dragør kontraktsignering

Vi realiserer innovativt kystprojekt i Dragør

28 november 2023

Dragør Kommune har underskrevet en kontrakt med COWI og Arkitema til gennemførelsen af projektet 'Klimaresilient Kystkommune' - et kystbeskyttelsesprojekt, der sigter mod at sætte nye standarder for stormflodbekæmpelse og kystforsvar.

Dragør Kommune har en visionær og holistisk udviklingsplan for kystbeskyttelse, skabt af COWI og Arkitema i 2021. Denne plan sigter mod at reducere risikoen for oversvømmelse forårsaget af stormfloder og stigende havniveauer både på kort og lang sigt.

Med denne nye kontrakt vil COWI og Arkitema realisere projektet sammen med IS IT A BIRD.

Jesper Horn Larsen, leder af Center for Planlægning, Teknologi og Erhverv, der underskrev kontrakten på vegne af Dragør Kommune, siger:

"Vi ser nu frem til at fortsætte samarbejdet med dette kompetente rådgiverteam og bringe projektet til live - selvfølgelig i dialog med borgere i den mest sårbare del af kommunen. Vi kan nu regne med konsulenternes ekspertise hele vejen igennem den fysiske konstruktion af en anlagt dige i den sydvestlige del af kommunen og et avanceret dige foran Søvang, der beskytter boligområderne bagved."

Dragør Kommune øst for København har en 13 km lang kystlinje, der er opdelt i forskellige segmenter i det lokale kystbeskyttelsesprojekt. Fokus i begyndelsen af projektet vil være på kyststrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

Thomas Gierlevsen, projektleder for projektet, siger:

"Kystbeskyttelse er en kompleks disciplin, hvor mange overvejelser og interesser skal afvejes. Derfor har vi samlet vores bedste team her. Sammen med vores rådgiverteam vil vi engagere os i tæt dialog med borgere i Dragør. Vores mål er at opnå den bedst mulige balance mellem robust kystbeskyttelse, udsigter og adgang til havet samt hensyntagen til natur, landskab og økonomi."

Visionen er at integrere natur i kystbeskyttelse samtidig med at forbinde teknologi, landskab og kystkultur samt det lokale miljø langs kystlinjen.

Sanne Lovén Damgaard, designansvarlig hos Arkitema, siger:

"Jeg er stolt over, at vi kan fortsætte udviklingen af denne komplekse opgave, der kan blive et innovativt forgangsprojekt for, hvordan vi kan lykkes med at beskytte de danske kyster i fremtiden."

Hun uddyber:

"Sammen med Dragør Kommune har vi skabt en anderledes tilgang til kystbeskyttelse, hvor vi beskytter ejere samtidig med at vi sikrer de eksisterende natur- og landskabskvaliteter."

Store dele af kystlinjen falder inden for områder omfattet af kultur- og naturbeskyttelsesbestemmelser, herunder EU's Natura 2000-regler. I løbet af det kommende år vil rådgiverteamet blandt andet undersøge fremgangsmåden for projektet i forhold til, hvordan kystbeskyttelse kan implementeres inden for bevarelsesområder.

Samtidig med det lokale kystbeskyttelsesprojekt 'Klimaresilient Kystkommune' er Dragør Kommune involveret i en overordnet forundersøgelse af, hvordan kritisk infrastruktur i hovedstadsregionen (f.eks. Københavns Lufthavn, Øresundstunnelen og metroen) bør beskyttes mod stigende havniveauer og stormfloder.

Forundersøgelsen forventes at være afsluttet i 2024.