Vi realiserer grønnere entré for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe stationsforplads

Vi realiserer grønnere entré for Gladsaxe Kommune

7 maj 2024

Med COWI som underrådgiver udvikler vi en stationsforplads til den kommende letbanestation ved Gladsaxe Rådhus, der skal samle områdets mange forbindelser.

Visionen er at skabe en ‘byskov’ tilgængelig for gående, cyklende og kørende, og som bliver en grønnere entre til Gladsaxe Rådhus med fokus på en større sanselighed og variation.

Dommerkomiteen skriver, blandt andet, følgende om vinderforslaget:

“Sikring af træernes signifikante rolle i oplevelsen af trafikrummet og deres gode vækstbetingelser er et greb, som tillader en oplevelse af tryghed, mens det øvrige materialevalg med teglstensbelægning taler sammen med rådhuset og bidrager til at skabe et samlet vartegn i et område, som ellers er domineret af asfalt og beton.”

Vi glæder os til at skabe et såkaldt ‘hybridt byrum’, hvor mobilitet, byrum og bynatur smelter sammen i ét.