Fremtidens Vollsmose får udviklingsløft for milliarder

Gårdrum Vollsmose Masterplan view final

Fremtidens Vollsmose får udviklingsløft for milliarder

7 juni 2022

Danmarks største såkaldte ghetto-prægede boligområde, Odense-bydelen Vollsmose, er i rivende udvikling. Inden 2030 er det ambitionen at forvandle det lukkede boligområde til en attraktiv og sammenhængende bydel integreret med det øvrige Odense.

I tæt samarbejde med COWI og Hele Landet, står vi bag den store omgribende helhedsplan for bydelen. Bydelen skal udvikles og omdannes til et levende og vibrerende kvarter blandt andet bestående af bofællesskaber til ældre og kollektiver til flere generationer.

“I udviklingen af fremtidens Vollsmose har vi et særligt fokus på at skabe funktionelle og attraktive forbindelser, nye grønne byområder og en bydel for beboere i alle aldre og samtidig styrke identiteten i et mangfoldigt samfund. Vi bestræber os på at skabe mindre og mere nærværende boligklynger, som nuværende og fremtidige beboere i Vollsmose kan identificere sig med,” siger Kim Risager, partner og markedsdirektør hos Arkitema.

Projektet udvikles i et stærkt samarbejde med Odense Kommune, AP Pension, Civica – Bolig med Fremtid og FAB - Fyens Almennyttige Boligselskab.